Pogoji uporabe

Portal in aplikacije SportyPlus (v nadaljevanju Portal) so v lasti podjetja Inspirium d.o.o. (v nadaljevanju Inspirium). Inspirium omogoča uporabo portala ter povezanih storitev in vsebin v skladu s temi pogoji uporabe. Pogoji uporabe veljajo za vso vsebino in storitve na domenah in poddomenah, ki so v lasti, solasti ali partnerstvu z Inspiriumom. Pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov portala.

Šteje se, da so uporabniki z uporabo portala ves čas seznanjeni s temi pogoji uporabe ter da jih v celoti razumejo in sprejemajo. Inspirium si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

Dostop do portala, registracija uporabnikov

Za uporabo portala in storitev portala je potrebna registracija računa, pri kateri mora uporabnik resnično izpolniti obrazec za registracijo in izbrati geslo. Ob registraciji se mora uporabnik strinjati s temi pogoji uporabe.

Uporabnik je dolžan hraniti podatke o uporabniškem računu in varnostnem geslu ter je v celoti odgovoren za vso škodo, povzročeno z nepooblaščeno uporabo njegovega uporabniškega računa.

Z opravljeno registracijo uporabnik prevzema odgovornost za vse aktivnosti, povzročene z uporabo portala.

Inspirium nima dostopa do uporabniških gesel. Za namene identifikacije pri zagotavljanju pomoči uporabnikom lahko Inspirium zahteva, da uporabnik pošlje zahtevo z uporabnikovega elektronskega naslova, ki je bil uporabljen med registracijo.

Klubi

Portal je namenjen predvsem uporabi storitev teniških klubov, ki so registrirani na portalu. Z obiskom strani določenega kluba se poleg teh pogojev uporabe strinjate tudi s pogoji uporabe kluba.

Klubi na Portalu ponujajo celo vrsto storitev, kot so registracija klubov, najem igrišč, udeležba na klubskih tekmovanjih itd. Portal nudi tehnično podporo za omenjene storitve.

Portal bo klubom posredoval potrebne uporabniške podatke za identifikacijo ob koriščenju ponujenih storitev. Klubi so dolžni te podatke hraniti in varovati na ustrezen način.

Vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki

Od uporabnika se pričakuje, da na portal vnese resnične podatke. Inspirium si pridržuje pravico odstraniti vse informacije, za katere meni, da so netočne, in blokirati uporabniški račun, ki je objavil takšne informacije.

Uporaba portala pomeni ustvarjanje vsebin, ki so lahko avtorsko zaščitene. Z ustvarjanjem takšne vsebine na portalu uporabnik preda ustrezna pooblastila in dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo družbi Inspirium, tako da lahko Inspirium to vsebino uporabi za prikaz na portalu.

Inspirium spoštuje intelektualno lastnino in avtorske pravice drugih ter bo odstranil vsako vsebino, za katero se ugotovi, da nima ustreznih pravic.

Uporabniku je prepovedano objavljati vsebine, za katere nima pravice objave, Inspirium pa bo vse vsebine, za katere bo ugotovljeno, da so nezakonito objavljene na Portalu, sproti odstranil.

Uporabniku je tudi prepovedano objavljanje vsebin, ki spodbujajo ali izražajo sovraštvo do katere koli družbene skupine. Takšna vsebina bo odstranjena in uporabniški račun bo začasno ukinjen.

Inspirium ne odgovarja za materialno škodo, ki lahko nastane zaradi odstranitve vsebine s portala, če je vsebina objavljena v nasprotju s pogoji uporabe.

Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov

Inspirium je upravljavec obdelave osebnih podatkov na portalu v skladu z veljavno zakonodajo. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Stjepan Drmić ([email protected]).

Portal za svoje delovanje zbira določen nabor podatkov, ki se v okviru veljavnih predpisov štejejo za zasebne, kot so osebno ime, elektronski naslov, telefonska številka, domači naslov ipd. Ti podatki se uporabljajo za komunikacijo z uporabniki, za vzpostavljanje identiteto uporabnika in za registracijo v članstvo kluba. Podatki ne bodo uporabljeni v druge namene ali posredovani tretjim osebam brez predhodnega soglasja uporabnika.

Inspirium svoje obveznosti glede varovanja osebnih podatkov jemlje resno in izvaja aktivne ukrepe za njihovo varstvo.

Portal poleg neposrednega zbiranja osebnih podatkov uporablja tudi Google Analytics za spremljanje obiska in merjenje uporabe portala. Pri tem so podatki anonimizirani z namenom zmanjšanja količine izpostavljenih osebnih podatkov.

Zaradi uporabe optimalnih nastavitev strežnika je možen občasen prenos podatkov v tretje države. Inspirium naredi vse, kar je v njegovi moči, da zmanjša količino podatkov, ki gredo zunaj Evropske unije.

Spremembe pogojev uporabe

Uporabnik ima pravico kadarkoli zahtevati izbris svojega računa.

Inspirium si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe in ne bo odgovoren za morebitne posledice, ki izhajajo iz teh sprememb.